November 2020

Kompletterande synpunkter till Energimyndigheten och Naturvårdsverket om strategi för

en hållbar vindkraftsutbyggnad.

 

Juni 2020

Synpunkter till Energimyndigheten och Naturvårdsverket om strategi för en hållbar

vindkraftsutbyggnad.

Mars 2020
Rapport: Vindkraftens klimatnytta i tillståndsprocesser 

 

December 2019
Synpunkter på Energimyndighetens och Naturvårdsverkets nulägesbeskrivning inom den
nationella strategin för en hållbar vindkraftsutbyggnad. 


Juni 2019
Yttranden till länsstyrelserna i samband med deras arbete med energi- och klimatplaner.
Exemplet Halland.

 

April 2019

Rapport: Svensk vindkraft kan minska klimatutsläppen med 50 procent