top of page

Januari 2024

Remissvar KN2023-04578 - Förslag om nya energipolitiska mål

 

 

September 2023

Inlaga till klimatministern och energiministern ”Brådskande förslag om vindkraft”.

 

September 2023

Inlaga till klimatutredaren John Hassler ”Nio förslag om fossilfri elproduktion”.

 

September 2023

Remissvar KN2023-03016 Incitamentutredningen Värdet av vinden.

Juli 2022

Inlaga till klimatministern och energiministern ”Elva brådskande förslag om vindkraft”.

 

Oktober 2021

Remissvar på SOU 2021:21 – En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden. 

Juli 2021

Inlaga till Regeringskansliet om statligt stöd till kommunernas vindkraftsplanering.

Juni 2021

Inlaga till Naturvårdsverket om beräkning av klimateffekter.

November 2020

Synpunkter till Energimyndigheten och Naturvårdsverket om strategi för en hållbar

vindkraftsutbyggnad.

Juni 2020

Kompletterande synpunkter till Energimyndigheten och Naturvårdsverket om strategi för

en hållbar vindkraftsutbyggnad.

Mars 2020
Rapport: Vindkraftens klimatnytta i tillståndsprocesser.

 

December 2019
Synpunkter på Energimyndighetens och Naturvårdsverkets nulägesbeskrivning inom den
nationella strategin för en hållbar vindkraftsutbyggnad. 


Juni 2019
Yttranden till länsstyrelserna i samband med deras arbete med energi- och klimatplaner.
Exemplet Halland.

 

April 2019

Rapport: Svensk vindkraft kan minska klimatutsläppen med 50 procent.

bottom of page