Svensk vindkraft kan minska
klimatutsläppen snabbt och kraftigt
Nätverket Vindkraftens klimatnytta

Vindkraften kan snabbt halvera klimatpåverkan

Med nuvarande utbyggnadstakt kan den svenska vindkraften minska klimatutsläppen med motsvarande drygt 50 procent av Sveriges utsläpp, visar en ny rapport.

Den nya vindkraften klarar sig helt utan stöd, men staten och kommunerna måste erkänna vindkraftens klimatnytta – och inte sätta käppar i hjulet för utbyggnaden, skriver sex vindkraftsföreträdare.

 

 Läs debattartikel i DN 

 

Läs rapport

Väg in vindkraftens klimatnytta i miljöprövningen

 

Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) har inte nämnt vindkraftens klimatnytta i ett enda domskäl i sina 51 relevanta vindkraftsdomar sedan 2016. Inte heller regeringen har specifikt nämnt klimatnyttan i de vindkraftsbeslut vi granskat.

 

Regeringen bör följa Klimatpolitiska rådets förslag om att föra in klimathänsyn i miljöbalkens portalparagraf, det bör ske ett tillägg i miljöbalken som anger att den klimatmässiga nyttan av verksamheten särskilt ska beaktas och miljöbalken bör modifieras på ytterligare några punkter för att inte sätta käppar i hjulet för vindkraftsutbyggnaden.

Läs debattartikel

Läs rapport

Starkt stöd för vindkraften – kraftig utbyggnad planeras

 

Det folkliga stödet för att bygga ut vindkraften i den egna kommunen är starkt, enligt en färsk undersökning.

 

Naturvårdsverket och Energimyndigheten vill nu skapa förutsättningar för att öka vindkraftens elproduktion från 20 TWh år 2019 till 100 TWh 2040.

 

Men en ny kartläggning visar att drygt hälften av alla ansökta verk avslås eller återkallas och att det startas allt färre nya projekt. Det gör det svårt att nå inriktningen att mer än hälften av elanvändningen ska komma från vindkraft 2040.

Läs debattartikel i DN

Om nätverket

Nätverket Vindkraftens klimatnytta vill underlätta den fortsatta utbyggnaden av vindkraft genom att göra vindkraft till en tydlig och prioriterad klimatfråga. Nätverket består av OX2, Siemens Gamesa Renewable Energy, Stena Renewable, Svensk Vindenergi och wpd samt Anders Wijkman som ordförande. Westander Klimat och Energi samordnar nätverkets arbete.