top of page

12 mars 2024

Debattartikel i Hallands Posten (samt ytterligare 16 publiceringar i länsmedia):  Ökad elproduktion bör vara i fokus för energipolitiken

23 februari 2024

Debattartikel i Ny Teknik: Regeringen måste ha ökad elproduktion som mål 

25 augusti 2023

Debattartikel i Sydöstran (samt ytterligare 41 publiceringar i länsmedia): Bromsa inte elproduktionen i Blekinge


16 augusti 2023

Debattartikel i Ny Teknik: Intresset för att bygga vindkraft har aldrig varit större – men det har aldrig varit svårare att få tillstånd

 

3 augusti 2023

Pressmeddelande: Sex av tio vill ha vindkraft i egna kommunen 

Resultat av Sifo-undersökning

 

5 juni 2023

Debattreplik i Kvartal: Tankevurpor om vindkraften

 

6 augusti 2022

Debattartikel i Sydöstran (samt ytterligare 32 publiceringar i länstidningar): Ge Blekingepolitikerna vad de önskar

 

28 juli 2022

Debattartikel i Dagens Samhälle: Ge kommunerna vad de önskar – fastighetsskatten från vindkraft

 

13 juli 2022

Debattartikel i Norra Halland (samt ytterligare 25 publiceringar i länstidningar): Politikerna måste sluta bråka

 

15 maj 2022

Debattartikel i Folkbladet (samt ytterligare 40 publiceringar i länstidningar): Varje region och kommun har ett ansvar att bära

 

4 maj 2022

Pressmeddelande: Majoritet vill se mer vindkraft i sin egen kommun

Resultat av Sifoundersökning

3 maj 2022

Debattartikel i Dagens Industri: Elektrifieringen förutsätter vindkraftsstöd till kommunerna

17 april 2022

Debattartikel i Göteborgs-Posten: Storsatsa på vind och sol - det ger snabbast utsläppsminskningar

15 december 2021

Debattartikel i Ny Teknik: Naturvårdsverket underskattar klimatnyttan med vindkraften

15 september 2021

Debattartikel i Dagens Nyheter: ”Enorma möjligheter att snabbt bygga ut förnybar el”

 

13 juni 2021
Debattartikel i Norran (m fl länstidningar): Statligt stöd till planering minskar klimatutsläppen

 

5 maj 2021
Replik på DN Debatt: ”Onödigt skapa ett motsatsförhållande mellan land- och havsbaserad vindkraft”

 

11 mars 2021
Debattartikel i Norran (m fl länstidningar): Regionerna bör redan nu planera för ökad elanvändning

 

23 december 2020
Debattartikel i Östersunds-Posten (m fl länstidningar): Ökad vindkraft i Jämtland behövs för att bromsa klimatkrisen

21 december 2020

Debattartikel i Aktuell hållbarhet: LKAB-strategi kräver ökad satsning på vindkraft

30 november 2020

Replik på DN Debatt: ”Svenskt Näringsliv bortser från elexportens stora klimatnytta”

2 november 2020

Replik i ATL: Vindkraften kan vara med och rädda klimatet

26 oktober 2020

Debattartikel i Bohuslänningen (m fl länstidningar): Mer vindkraft behövs för klimatet och jobben

8 oktober 2020

Debattartikel i Dagens Nyheter: Starkt stöd för vindkraften – kraftig utbyggnad planeras

 

8 oktober 2020

Pressmeddelande: Starkt stöd för vindkraft i egna kommunen

Resultat av Sifoundersökning

8 oktober 2020

Pressmeddelande: Färre än hälften av alla vindkraftverk får tillstånd

1 september 2020

Debattartikel i Dagens Samhälle: ”Uppmuntra kommuner att bygga ut vindkraften”

24 maj 2020

Debattartikel i Dalarnas Tidningar (m fl länstidningar): Väg in vindkraftens klimatnytta när besluten fattas

3 maj 2020

Pressmeddelande: Sju av tio vill väga in klimatnytta i beslut om vindkraft

Resultat av Sifoundersökning

 

1 april 2020

Pressmeddelande: Väg in vindkraftens klimatnytta i miljöprövningen

 

31 mars 2020

Debattartikel i Aktuell Hållbarhet: ”Väg in vindkraftens klimatnytta i miljöprövningen”

 

27 mars 2020

Pressmeddelande: Anders Wijkman blir ordförande för nätverket Vindkraftens klimatnytta

 

13 november 2019
Replik i Dagens Industri: Vindkraft är snabbaste vägen till minskade utsläpp


8 november 2019
Debattartikel i Norrköpings Tidningar (m fl länstidningar): Ny vindkraft pressar elkostnaderna


15 oktober 2019:
Debattartikel i Ny Teknik: Låt kommunerna tjäna mer på vindkraften


22 juli 2019
Debattartikel i Smålänningen (m fl länstidningar): Vindkraft i Kronoberg kan snabbt minska klimatpåverkan


25 april 2019
Slutreplik DN Debatt: Pågående kärnkraftsbyggen fördyras och försenas


18 april 2019
Debattartikel i Skaraborgsbygden (m fl länstidningar): ”Invånarna i länet vill satsa mer på vindkraft”

15 april 2019
Pressmeddelande: Nybildade nätverket Vindkraftens klimatnytta: ”Svensk vindkraft kan snabbt minska klimatutsläppen med 50 procent”


13 april 2019
Debattartikel DN Debatt: Vindkraften kan snabbt halvera klimatpåverkan

bottom of page